Társegyházközség
Eddig összesen 12649 látogató
Együtt a közösségért projekt

Kedvezményezett: Ormánság Szíve Alapítvány
Konzorciumi partner: Sellyei Református Társegyházközség
A projektcíme: Együtt a közösségért
Azonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00342
Támogatás összege: 50.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett időtartama: 2018.01.01. 2020.01.01

Az "Együtt a közösségért" projekt 24 hónapon keresztül zajlik le 
( 2018. 01. 01. - 2020. 01. 01. ) a Sellyei járásban. A projektbe toborozni és bevonni kívánt közvetlen célcsoport a Sellyei járásban,
azon belül is elsősorban a Sellyén élő, 16 éven felüli lakosság. Elsődleges célcsoport: · romák · demens, idős v agy hajléktalan személyek · bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten
veszélyeztetett gyermekek és fiatalok · A 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint "hátrányos
helyzetű személyek: · a foglalkoztatst megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló
személyek, · az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú
végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), · az 50 éven felüli életkorú személyek · a megváltozott munkaképességűek · a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a
gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők, · a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkkorú fiatalok · az egy vagy több eltartott egyedül élő felnőttek · az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyek 25%-kal nagyobb a
nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos
egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy · az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük
vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükség ahhoz, hogy javuljanak
munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen." Részcélok: · Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés · Társadalmi együttélés javítása · Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése · Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése · Prevenció (áldozattá, bűnelkvetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése) · Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése · Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása A projekt további fő célja az előítéletesség és a hátrányos megklönböztetés elleni
többszíntű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken
keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Részcélok: · Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés · Társadalmi együttélés javítása · Egyházak hátránykompeznációs tevékenységek fejlesztése · Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése · Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése) · Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése · Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása · A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új nem formalizált/formalizált
kisközösségek létrehozása, a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának,
szervező erejének fejlesztése és társadalmi integráció és együttműködés területein Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/járási szintű
népszerűsítése, konkrét önkéntes programok megvalósítása A társadalmi felelösségvállalás erősítése,a generációk közötti együttműködés és
kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil térsadalom
megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése
Feltöltő: Gábor 2020-07-02 15:14:00

„…Akik Istent

szeretik, azoknak minden javukra szolgál…”

 

 

(Róma 8, 28)

 

 

EVANGELIZÁCIÓS

HÉT

 

 

a Sellyei

Református Társegyházközség szervezésében

 

Igehirdetőink:

 

2016. 02. 08. hétfő

17.00 – Szabó Róbert (Drávaszabolcs)

 

2016. 02. 09. kedd

17.00 – Bárány Ágota (Szigetvár)

 

2016. 02. 10. szerda

17.00 – Molnár Imre (Komló)

 

2016. 02. 11. csütörtök

17.00 – Unger Károly (Drávafok)

 

2016. 02. 12. péntek

17.00 – Bereczky Ildikó (Harkány)

 

Helyszín: Református Gyülekezeti Terem – Sellye,

Dózsa György u. 3.

 

 

Az

alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Az

evangelizációs héten befolyt perselypénzt templomunk tetejének cseréjére

fordítjuk.

Feltöltő: István 2016-02-07 20:00:22
}